Kooperatifler kanunu ve Türk ticaret kanununda gerçekleşen değişikliklere uyum için Zonguldak Ticaret ve Sanayi odası (ZTSO) ev sahipliğinde rehberlik toplantısı yapıldı.Toplantı ZTSO Toplantı Salonunda 14.00-16.00 saatleri arasında eğitim programı gerçekleştirildi. 
Programın açılışında konuşan Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden; kooperatiflerin toplumsal hayatta önemli bir yer tuttuğunu, istihdamın ve üretimin önemli bir kısmının kooperatifler tarafından gerçekleştirildiğini, kooperatifçiliğin devlet tarafından desteklendiğini ifade etti. Maden, toplantının amacının kooperatiflerle ilgili yeni yasal düzenlemeler konusunda kooperatifleri bilgilendirmek ve intibak sürecinde kooperatif ve üst kuruluşlarına rehberlik etmek olduğunu söyledi. Maden, kooperatiflerin ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunda olduğunu, ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşların dağılmış sayılacağını belirterek ev sahipliği için Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine teşekkür etti.

Toplantının devamında Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Behiye Çekirdekçi Gedik tarafından ''İNTİBAK ANASÖZLEŞMESİ İZİN İŞLEMLERİNDE KOOPERATİFLERDEN İSTENİLECEK BELGELER'' ve ''İNTİBAK ANA SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI YÖNERGESİ'' konulu sunumlar yapıldı.  Gedik, İntibak ana sözleşmesinin hazırlanması iş ve işlemlerini uygulamalı olarak gösterdi. Sunumlar sonrasında Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Behiye Çekirdekçi Gedik ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Ticari Sicil Müdürü Serkan Çelik tarafından katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

MUHTAR 100 METREDEN DÜŞTÜ MUHTAR 100 METREDEN DÜŞTÜ

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir,'' Kooperatiflerimizin mevzuatta gerçekleşen değişikliklere uyum sağlamasına rehberlik etmek amacıyla Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte bu toplantıyı organize ettik. Toplantımıza ilimiz merkezinden ve ilçelerimizden çok sayıda katılımcı iştirak etti. Kooperatif yetkililerimiz intibakın nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirildi. Kafalarındaki tüm sorular cevaplandırıldı. Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğü, ticari sicil üzerinden yapılacak tüm işlemler için kooperatiflerimize yardımcı olmak üzere hazır. İş birlikleri ve katkıları için Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerimize teşekkür ediyorum'' dedi