KAYMAKAM YAPICI, DEPREM YARDIM MERKEZİ’NDE KAYMAKAM YAPICI, DEPREM YARDIM MERKEZİ’NDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca BAKKA ve KUZKA’ya ilave fon aktarımı gerçekleştirilerek tarımsal üretimin artırılması ve üretim altyapısının geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve kırsal turizmin geliştirilmesi öncelikli başlıklarında projeler desteklenecek. Bahsedilen başlıklarda Zonguldak’ta gerçekleşecek toplam 13 projeye BAKKA tarafından toplamda 39.800.000 TL destek verilmesi onaylandı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ‘’Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak İlimizde sektörel çeşitliliğin sağlanması, yatırımların ve istihdamın artırılması için sürekli bir çaba içeresindeyiz.

İlimizin tarım, hayvancılık ve kırsal turizm alanlarında çok önemli potansiyeli olmasına karşın, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) kapsamında olmaması; bununla birlikte birçok ili kapsayan Bölgesel Proje uygulamalarına ilimizin dahil olmaması nedeni ile bu alanlarda yapmış olduğumuz çalışmaları hayata geçirmemiz güçleşmekte, girişimcilerimiz diğer girişimcilerle rekabet etmekte zorlanmaktadırlar.

İller arası kalkınmışlık farklarının giderilmesinde bölge projeleri önemli yer tutmaktadır. Ülkemizde GAP ile başlayan bölge projeleri, KOP, DAP, DOKAP ile birlikte 43 ili kapsar hale gelmiştir. Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çankırı İlleri Batı Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresine ihtiyacı olan, ancak kapsama dahil olmayan iller olarak kalmıştır.

Zonguldak’ın gerek Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) kapsamına alınması gerekse TR81 ve TR82 İlleri için Bölge Projesi (BAKAP) ilan edilmesi ile ilgili olarak Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Çankırı İl ve İlçe Oda/Borsaları olarak 2015 Yılından buyana ortak çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

2015 yılında bu altı ili içine alacak bir Bölge Projesi ilan edileceği sözü verilmiştir. İlerleyen süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yeni bir çalışma başlatılarak, TR81 ve TR82 Bölgesi İlleri için Kalkınma Ajansları üzerinden Bölge İdaresi kurulmadan desteklerinin sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmanın amacı, TR81(Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR82(Kastamonu, Sinop, Çankırı) Bölgelerinde kırsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla tarım ve kırsal turizm temalarında mal ve hizmet üretimini teşvik edecek model projeleri desteklemektir.

Geldiğimiz noktada bizleri sevindiren gelişmeler yaşanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca BAKKA ve KUZKA’ya ilave fon aktarımı gerçekleştirilerek tarımsal üretimin artırılması ve üretim altyapısının geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve kırsal turizmin geliştirilmesi öncelikli başlıklarında projelerin desteklenmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bahsedilen başlıklarda bölgemizde gerçekleşecek toplam 13 projeye BAKKA tarafından toplamda 39.800.000 TL destek verilmesi onaylanmıştır. Bölgemizde eksikliğini hissettiğimiz bölge kalkınma idaresi hakkında yaptığımız ısrarlı çalışmaların farkındalık yarattığını ve siyasi otoritenin olayı sahiplendiğini memnuniyetle görmüş bulunmaktayız. Yapılan bu çalışmanın kalıcı olmasını, bu dönem ayrılan kaynağın her yıl düzenli olarak ayrılmasını veya bölge kalkınma idaresinin kurulmasını beklemekteyiz.

Bu kapsamda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, Zonguldak Milletvekillerimiz Sayın Polat Türkmen, Sayın Ahmet Çolakoğlu (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü), Sayın Hamdi Uçar’a , Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı il/ilçe oda/borsa yönetimlerine teşekkür eder, projelerin bölgemize hayırlı olmasını dileriz’’ dedi.