“TTK MİLLETİMİZİN GÖZBEBEĞİDİR” “TTK MİLLETİMİZİN GÖZBEBEĞİDİR”

Muhtarlar Günü nedeniyle Zonguldak Valiliği önünde çelenk sunum töreni düzenlendi. 

Törene; Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Kılav, jandarma ve polis teşkilatı katıldı. 

Muhtarlar Derneği Başkanlığı’na ait çelengin Atatürk Anıtı’na bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamayı; Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Kılav yaptı. Kılav, açıklamasında muhtarların toplumdaki yeri ve önemine değindi. Kılav'ın açıklaması şöyle: "

tarihinde çıkartılan,11 no’lu Başbakanlık genelgesi ile,19 Ekim’in “Muhtarlar günü” olarak kutlanılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla bu yıl Muhtarlar gününün 8’incisini kutlamaktayız.

19 Ekim’in ,“Muhtarlar günü” olarak ilan edilmesini sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Gazi Meclisimize, İç İşleri Bakanlığımıza ve Genelgenin yayınlanmasında (Emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuza şükranlarımızı sunuyorum. Yerel Yönetimler, gerek demokratik hayatta oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerinin Halka sunulmasında, yüklendikleri sorumluluklar sebebiyle, yerel halkın, yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi ise, Köy ve Mahalle yönetimleridir. Muhtarlık müessesesi, kurulduğu yıl olan 1829’dan günümüze, 193 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Genel ve yerel sorunların, ilgili kuruluşlara iletilmesinde, köprü rolü oynayan Muhtarlık, Osmanlı döneminden, Cumhuriyet'e taşınan, önemli bir yerel yönetim birimidir. Muhtar, kelime anlamı itibariyle; Türk toplumunun, tarihsel ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle Muhtar, söz sahibi, seçilmiş, eren ve ihtiyar anlamları da taşımaktadır. Seçmen Muhtarlığı 24 saat kapısı çalınabilen, her çeşit sorunun iletilebildiği ve sorunların çözümünü sağlayan, bir Devlet kapısı olarak görmekte ise de, bize göre, Dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan, en önemli işlevi, Genel ve Yerel idare arasında iş yükünü azaltan bir köprü, Vatandaşla, Devlet kurumlarını karşı karşıya getirmeyen, aracı bir kurum olarak, sistemdeki yerini almış olmasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan Muhtarlığın, özlük hakları sorunu kısmen çözülmüş, Hizmet edilebilirlik durumları ele alınmış ve yapılan çalışmalar neticesinde, 10 maddelik taslak hazırlanıp, komisyona sunulmuştur. Mevcut Köy ve Mahalle kanunları ile, sorunların çözülmesine aracılık yapmamız mümkün gözükmemektedir. O halde Köy ve Mahalle Muhtarları kanunu, yeniden tanımlanmalıdır. Büyük şehirlerde, mahalle yöneticilerinin çalışma alanlarının, yeniden düzenlenmesi konusu gündemdeki yerini almıştır. Belediyelerin, Mahalleleri ilgilendiren konularda ilgili, Mahalle yönetimlerini muhatap alma zorunluluğu, yasal hale getirilmelidir. . Muhtarların, mahallelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü, o ihtisas (komisyonlarına (katılmaları sağlanmalı ve bu komisyonlarda oy kullanma hakları olmalıdır. 5393 sayılı Belediyeler kanununun, 9.ncu maddesinin F bendi değiştirilerek, muğlak ifadelerin yerine, daha net ve bağlayıcı ifadeler kullanılmalıdır.

5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılarak, (Adres Kayıt) sistemi yeniden düzenlenmelidir.

Köy ve Mahalle kanunları yenilenmelidir.

Muhtarların, sağlıklı, örgütlü bir yapıya kavuşa bilmeleri için, Türkiye Muhtarlar Birliği Kurulmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle bu müessesede görev yapmış Muhtarlarımızı sevgi ve saygıyla, bugün aramızda olmayan ebediyete göç etmiş Muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyor, tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyor görevlerinde başarılar diliyor. Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değişi ile bitiriyorum. Muhtarlar Demokrasinin Temel Taşlarıdır."