Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bugün "Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

“ZONGULDAK DOĞALGAZLA ÜLKEMİZİN ENERJİSİ OLMAYA DEVAM EDİYOR” “ZONGULDAK DOĞALGAZLA ÜLKEMİZİN ENERJİSİ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Çalıştaya,  üniversitelerin çeşitli alanlarından yaklaşık 90 öğretim üyesi ve ilgili kurum temsilcileri katılırken, Üniversitemizi temsilen Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi ve Batı Karadeniz Tıp Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Fen ve Mühendislik Dergisi Editörü Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım katıldı.

Çalıştayda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin uluslararası yayın performansını ve dolayısıyla Türkiye adresli üniversite dergilerinin kalitesini artırmanın stratejik öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek bilimsel bilginin üretimi, sürdürülmesi ve tüm dünya ile paylaşılması açısından bilimsel kitaplar ve süreli yayınların çok önemli işlevler gördüğünü vurguladı. Hakemli akademik dergilerin bilimsel üretimde başat rol üstlendiğini ifade eden Özvar, üniversite dergilerinin iyileştirilmesi konusunda da alanında uzman kişilerle istişare edilerek, veri temelli politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çalıştayda, Üniversite dergilerinin mevcut durumu, yayın kalitelerinin iyileştirilmesi, ulusal-uluslararası indeksler, yayın etiği, editoryal sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile fen-mühendislik, sosyal, tıp ve sanat alanlarında farklı oturumlar yer alıyor.