Ülkede 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak tarifelere göre sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam gelirken bir zam haberini Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) verdi. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4 küçük ve orta işletmelerde yüzde 47,6 sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50,8 zam geldi.

Türkiye, elektrik ve doğalgazda peş peşe açıklanan zamlarla sonbahara girerken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, yapılan dev zamlara tepki göstererek “vatandaşın açlığa, soğuğa ve karanlığa mahkûm edildiğini” söyledi.

‘Doğalgaz bulduk’ müjdesinden sonra doğalgaza 14 defa, elektriğe 13 defa zam geldiğini hatırlatan CHP’li Milletvekili, yurttaşın yaşama maliyetinin artık katlanılamaz seviyelere geldiğini aktardı.

Halkın büyük bir bölümünün zaten, beslenme, barınma, ısınma ve aydınlanma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığının altını çizen milletvekili, yolsuzlukların ve kamu zararlarının bedelinin vatandaşın sırtına yüklenmeye devam ettiğini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘VATANDAŞ, AÇLIĞA, SOĞUĞA VE KARANLIĞA MAHKÛM EDİLİYOR’

“Ülkemiz 1 Eylül sabahına yine dev zamlarla uyandı. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam gelirken, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4 küçük ve orta işletmelerde yüzde 47,6 sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50,8 zam geldi. Bu son zamlar ile Karadeniz’de doğalgaz bulduk’ müjdesinden sonra doğalgaza 14 defa, elektriğe 13 defa zamlanmış oldu. Yönetilemeyen Türkiye’de vatandaşlarımız, açlığa, soğuğa ve karanlığa mahkûm edilmeye devam ediliyor.

‘YAŞAMA MALİYETİ ARTIK KATLANILAMAZ SEVİYELERE GELMİŞTİR’

Karadeniz’de doğalgaz bulduk’ müjdesinden sonra doğalgaza 14 defa, elektriğe 13 defa zam geldi. Türk-İş’in son araştırmasına göre geride bıraktığımız ağustos ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira, açlık sınırı 6 bin 889 lira olarak hesaplandı. Halkımızın büyük bir bölümü zaten, beslenme, barınma, ısınma ve aydınlanma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdayken bu son zamlarla yurttaşın yaşama maliyeti artık katlanılamaz seviyelere gelmiştir. Nüfusu nüfusunun yaklaşık yüzde 28'i emeklilerden oluşan, Türkiye'nin en fazla emekli yoğunluğuna sahip kenti konumundaki Zonguldak’ta bu durum çok daha vahim şekilde yaşanacaktır.

‘YOLSUZLUKLARIN VE KAMU ZARARLARININ BEDELİ HALKIN SIRTINA YÜKLENİYOR’

3 Y ile, Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iktidara gelen hükümetin ülkemizi ne hale getirdiği ortadadır. Yaşanan yolsuzlukların ve kamu kurumlarının uğratıldığı milyarlarca liralık zararların bedeli halkın sırtına yüklenmeye devam edilmektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu yokluk hali işte tam olarak yapılan yanlışların, usulsüzlüklerin, liyakatsizliklerin ve kamu zararlarının sonucudur.

‘ÜLKEYİ YÖNETEMEYENLER ALGILARI YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR’

BOTAŞ’ yaptığı zammın açıklamasında ‘Bu artışlara rağmen konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilerin yüzde 80 oranında desteklendiği’ söylemiştir. Bu açıklama açıkça halkın aklıyla alay etmektir çünkü sanayide ve işletmelerde yapılan yüzde 50’lik zammın, aynı şekilde küçük ve orta işletmelere yapılan yüzde 47,6 zammın vatandaşa aynı hızda yansıyacağı ortadadır. Ülkeyi ve ekonomiyi yönetemeyen hükümet, algıları yöneterek seçime varmayı hedeflemektedir. Vatandaşımızı ve esnafımız katlanan maliyetler altında ezen hükümetin de artık daha fazla tutunma ihtimali kalmamıştır.”

MİLLETVEKİLİ YAVUZYILMAZ:”SUYU ÇIKTI” MİLLETVEKİLİ YAVUZYILMAZ:”SUYU ÇIKTI”