Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TÜED) Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, Genel Merkez’de yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı sonrası emeklilerin taleplerini dile getirdi. TÜED Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, emeklilerin sorunlarının konuşulduğu toplantı sonrası beklentileri şöyle sıraladı:

“21 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da genel merkez toplantı salonunda yapılan Başkanlar kurulu toplantısında ülkenin ve emeklilerimizin sorunları kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bartın Amasra‘da TTK müessesesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçilerimizin üzüntüsünü paylaşıldığı Başkanlar kurulu bildirisine insan hayatını koruma altına alan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerin tam olarak uygulanması istendi. Bütün ücret ve aylık kalan kesimler içerisinde emekli aylıklarının giderek küçülmesine çözüm getirilmesini istendiği Başkanlar kurulu bildirisinde, gıda, doğalgaz, kömür, elektrik ve kira gibi zorunlu harcamaları karşılamayan emekli aylıklarına ara zam yapılması ve 3500 TL olarak emeklilerimize ödenen en az aylık tutarın asgari ücreti eşitlenmesi talep edilmiştir.

Son bir yılda bir çok ürünün fiyatlarında %2 yüze varan artışlar karşısında emekli aylıklarına yapılan zamların bir delinin kalmadığına ve emeklilerimizin aynı sonunu

Zor getirdiğine işaret edilen Başkanlar kurulu bildirisinde emeklisi yoksullaşan bir ülke olmak istemiyoruz. Milli gelirden emeklilerimize pay verilmemesinin haksızlık olduğunu belirterek gerçek enflasyonun yansıtmaktan uzak kalan TÜFE oranlarına göre Emeti aylıklarına yapılan artışların koruyucu hiçbir özelliğinin kalmadığından emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması ve refahtan pay verilmesi istenmiştir. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan her bir değişikliğin emekli aylığını Küçüklüğünde, emekli aylıkların hesaplanmasına tek bir sistemin getirilmesini talep edildiği, Başkanlar kurulu bildirisi nde; karma sisteme göre emekli aylıkların hesaplanması yanlışından dönülmesi ve intibak yapılarak bütün dönemlerde oluşan eşitsizlikleri çözüm getirilmesi talep edilmiştir. Başkanlar kurulu toplantısında değerlendirilen emeklilerimizin önemli talepleri şu şekilde belirlenmiştir:

506,4447 ve 5510 sayılı kanunlara göre emekli olan emeklerimiz arasında oluşan aylık farkları, prim kazançları prim ödeme gün sayıları esas alınarak İntibak ile çözümlenmelidir.

Emeklilerimizin en temel harcamalar olan elektrik, doğalgaz, kömür ve su giderlerinden hiçbir at altında vergi kesintisi olmamalıdır.

 Çalışanlara ödenen vergi muafiyeti ile emeklerimizi ödenen Ekrem arasında oluşan fark büyümektedir. Bu nedenle vergi iadesi karşılığı olarak ödenen yüzde 4-5 arasında Değişen ek ödeme oranları %10 olarak yeniden belirlenmelidir.

Yaşlı ve emekli kesimleri pozitif ayrım yapılmalı ve sağlık hizmetlerinden hiçbir ad altında katkı payı alınmamalıdır.

Evi olmayan emeklilerimize kira desteği getirilmelidir.

FAZLI UNCU'YA KUTLAMA ZİYARETİ FAZLI UNCU'YA KUTLAMA ZİYARETİ

Emekli promosyon ödemeleri, kamu özel banka ayrımı olmadan günün koşullarına göre yeniden belirlenmeli ve bir endekse bağlanmalıdır.

Bankalar; kredi ve icra borçlarına gerekçe göstermeden promosyonları ödemeli ve emeklilerin banka değiştirmelerine izin vermelidirler.”