TPAO-Filyos Askeri yasak bölge statüsüne alındı.Yapılan açıklama şöyle;

ALTILI MASA’NIN ORTAK MUTABAKAT METNİ AÇIKLANDI ALTILI MASA’NIN ORTAK MUTABAKAT METNİ AÇIKLANDI

“İlgi : Cumhurbaşkanlığının 6061 sayılı Kararı. 

İlgide  kayıtlı  T.C.  Cumhurbaşkanlığının  6061  karar  sayısı  ile,  TPAO  Sakarya  Gaz  Sahası Geliştirme Projesi alanı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri statüsüne alınmıştır.

Bu bağlamda; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Güvenlik  bölgelerinde uygulanacak esasları düzenleyen 21.maddesinin c bendinde belirtilen;

"c)  (Ek:  9/10/1996-  4188/1  md.)  Kamulaştırma  yapılan  güvenlik  bölgelerine  ve  güvenlik bölgesi tesis edilen deniz sahasına, buradaki tesislerde görevli olanlarla, askeri güvenlik bölgelerinde yetkili  komutanlığın,  kamu  ve  özel  kuruluşlara  ait  tesislerde  ise,  bu  konuda  yetkili  makamın  izin verdiği  kişilerden  başkası  giremez  ve  oturamaz."  

Amir  hükmüne  istinaden  giriş  kuralları  (Ek-1  ve Ek-2) belirlenmiştir.”