KAÇ İMZA TOPLANDI? İŞTE SON DURUM KAÇ İMZA TOPLANDI? İŞTE SON DURUM

Mükellefler işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 8 Ocak 2023 Çarşamba günü resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilenlerin ‘mükellefler tarafından yapılmış gibi’ kabul edilmesi sağlandı.

Söz konusu düzenlemeye göre, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilenler, ‘mükellefler tarafından yapılmış bildirim’ olarak kabul edilecek.
Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini, ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirecek. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılacak.

Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden tebliğin tablosunda yer alanlara ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiğinden, söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler de ‘mükellefler tarafından yapılan bildirim’ olarak kabul edilecek. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükelleflerce ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek olmayacak.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ‘’ Devletimiz yaptığı reformlarla, her geçen gün iş yapmayı kolaylaştırmakta, Ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde yukarı doğru taşımaktadır. Bu kapsamda yapılan yeni düzenleme ile   işletmeler, 1 Şubat 2023 Tarihinden itibaren, Ticaret sicili memurlukları marifetiyle yaptırdıkları, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye, kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için ayrıca vergi dairelerine bildirimde bulunmak zorunda kalmayacaklar’’ dedi.