Buna göre; Ülkemizde linyit satılabilir üretimi Temmuz ayında 6 milyon 367 bin 56 ton olurken, taşkömürü satılabilir üretimi 93 bin 629 ton, taşkömürü koku satılabilir üretimi ise 409 bin 784 ton olarak gerçekleşti. Temmuz ayında taşkömürü ithalatı 3 milyon 121 bin 171 ton, ihracatı ise 32 bin 118 ton olarak gerçekleşti.

ZTSO’DAN TİCARET KANUNU'NUNDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER İÇİN UYUM TOPLANTISI ZTSO’DAN TİCARET KANUNU'NUNDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER İÇİN UYUM TOPLANTISI

LİNYİT ÜRETİMİ TEMMUZ AYINDA 6 MİLYON 367 BİN 56 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Linyit satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ TEMMUZ AYINDA 93 BİN 629 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Taşkömürü satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 29,2 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Temmuz ayında 409 bin 784 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,5 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI TEMMUZ AYINDA 3 MİLYON 121 BİN 171 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Taşkömürü ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Taşkömürü koku ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 220,1 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,4 arttı.

TEMMUZ AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ
Üretimin teslimatları karşılama oranı Temmuz ayında yüzde 107,6 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 92,0, taşkömüründe yüzde 3,1 olarak hesaplandı.
TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Temmuz ayında taşkömürü teslimatının yüzde 57,4'ü termik santrallere, yüzde 18,0'ı kok tesislerine, yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,5'i termik santrallere ve yüzde 9,0'ı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,0 ile demir-çelik sanayine yapıldı.