Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından sanayi işletmelerinin sicil belgesi ve iş işlemleri için duyuru yapıldı.Duyuruda Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almalarının zorunluluk olduğu bildirildi. İşletmelerin bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmeleri gerektiği aksi takdirde 5 bin 252 lira para cezası uygulanacağı konusunda uyarı yapıldı.Duyuru şöyle;

"

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’ nci Maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur.

        Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5’ inci Maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

        Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu Tebliğin 11’ inci maddesi uyarınca e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2023 yılı için belirlenen 5.252,00 (Beşbinikiyüzelliiki) TL İdari Para Cezası uygulanacağından ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2023tarihi mesai bitimine kadar vermeleri önem arz etmektedir.

DEVA İL BAŞKANI KELEŞ'TEN DEPREM BÖLGESİ İÇİN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI DEVA İL BAŞKANI KELEŞ'TEN DEPREM BÖLGESİ İÇİN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında, Bakanlık Makamının 30.12.2022 tarihli ve E-4356154 sayılı Olurları ile onaylanarak 01.01.2023 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan döner sermaye kapsamında verilecek hizmet bedelleri olan;

• Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt başvuru aşamasında 161 TL ilk kayıt başvuru ücreti,

• Sanayi Sicil Belgesi vize başvuru aşamasında ise

o Mikro Ölçekli işletmeler için​161,00 TL,

o Küçük Ölçekli işletmeler için​241,50 TL,

o Orta Ölçekli işletmeler için​402,50 TL ve

o Büyük Ölçekli işletmeler için​805,00 TL vize başvuru ücreti

alınacaktır. 

Bu bağlamda Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt ve vize başvuruları oluşturma aşamasında Sanayi Sicil Bilgi Sistemi gerekli yönlendirmeyi yapacaktır.

         Sanayi işletmeleri, tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya 444 6100 no.lu telefondan bilgi ve yardım alabilirler.