Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Mart ayı beşinci ve son birleşimi gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi Başkan Necdet karaveli başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı öncesinde eski Genel Maden İş Sendikası Genel Mali Sekreteri olan il Genel Meclisi üyesi AdnanTıska,  7 Mart grizu faciasında ölen madencileri rahmetle andığını ifade etti. Ve meclis gündeminine geçildi.

Mecliste ilk olarak Kdz. Ereğli İlçesi, Terzi Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 139 ada, 410 ve 411 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 6 – 2 – 5 – 7 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


Mecliste Zonguldak İl Özel İdaresi, 2022 yılı Faaliyet Planı ile ilgili, Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor, Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm ile AR-GE Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları  raporu görüşüldü.
Raporda; "5302 sayılı il Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi gereğince faaliyet raporu Mart ayında meclise sunulur denmektedir 
Raporunun hazırlanmasında Kamu Mali Ve Kontrol Kanunun ilgili maddeleri ve stratejik plan, Performans hedefleri dikkate alınarak hazırlandığı görülmüş, Ancak;
-2022 Yılı Yatırım Programının içinde yer alan Ereğli İlçesi Asfalt Programında - Aydın Saka Mah. Bağlantı yolu 1.800 Metrelik yol 
-Yukarı Hocalar AşağıHocalar Bağlantı Yolu 1 Km.lik yol Akköy İbrahimce Bağlantı yol 3 Km. lik yol 
-Yenidoğancılar Bağlantı yolu 2.5 Km. lik yolun yapılmadığı görülmüştür. 
-İl Özel İdaresi Yatırım programında yapımı planlanan 1. kat ve 2. kat asfaltların daha düzgün yapılarak, uygulama aşamasında hassasiyetle teknik takibin yapılması gerektiği ve yapılan programlar doğrultusunda işlerin mevsimine uygun yapılması konusunda gerekli özenin gösterilerek hareket edilmesi koşuluyla 2022 Yılı Faaliyet raporunun uygunluğuna Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. " denildi.

Rapor hakkında söz alan Ereğli İl Genel Meclisi Hayrettin Kartal, 8.5 ay önce yapılan Eteğli-Aşağı Kayalıdere köyü yolunun da deforme olduğunu belirterek rapora bunu da eklenmesini istedi.
Bunun üzerine söz alan diğer il genel meclis üyeleri Rıfkı Gültekin, Nebahattin Yılmaz, İsmail Terzi yolların orman evvali çalışması yapan orman köylerinin kullandığı ağır tonajlı araçlar sebebiyle hızlı şekilde deforme olduğu belirtilerek bunun için önlem alınması gerektiği ifade edildi
İl özel idare genel sekreter yardımcısı Mehmet Kokulu da daha önce bu konuda meclis kararı aldıklarını ancak ilgili kurumlarca bunun önlenmediği ifade edildi.
Kokulu Ayrıca yolların yapılmadığı maddelerinin rapordan çıkarılması mı önerdi.Ancak rapor bu şekilde oy birliği ile kabul edildi.

İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'da raporun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'de 2022 yılında ki çalışmalarından dolayı il Özel idaresi'ne ve il Genel Meclis üyelerine dolayı teşekkür ettiğini söyledi.


Mecliste ayrıca çok sayıda önerge görüşülmek üzere kabul edildi.

NİSAN AYI BİRLEŞİMİ YENİ BİNADA YAPILACAK

MALATYA'DA 'MADENCİLER MAHALLESİ' KURULMAYA BAŞLANDI MALATYA'DA 'MADENCİLER MAHALLESİ' KURULMAYA BAŞLANDI

Nisan ayı birleşimi ise l Özel idaresinin koku aksu'da bulunan yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek.
11 katlı kule binada artık ilgilenen Meclisi toplantıları yapılmayacak.