ERKMEN’DEN ZGC’YE ZİYARET ERKMEN’DEN ZGC’YE ZİYARET

Zonguldak il Genel Meclisinde Ormanlarda doğal kaynakları işleterek kar elde eden Orman işletmelerinden özel idarenin pay alması kararı verildi.

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Şubat ayı 5. ve son birleşimi gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirilen birleşimde önemli kararlar alındı.

AHMET KARAYILMAZ YETKİLENDİRİLDİ

Mecliste Zonguldak Kdz. Ereğli İlçesi Kireçlik Koyu Karavan Parkı Turizm Avan Projeleri hazırlanmış olup, söz konusu bölgenin, İlimiz turizminine kazandıralabilmesi için, İdarenin 2023 yılı yatırım programına alınması ile ilgili; Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm ile Ar-Ge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 1 – 3 – 3 – 2 – 1 – 3 – 1 – 1 sayılı raporları görüşüldü.
BAKAP tarafından hayata geçirecek projeye de özel idareyi temsilen yetkili olarak İl Özel idare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'a yetki verildi.

ORMAN ÜRÜNLERİNDEN KAR ELDE EDEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDEN ARTIK ÖZEL İDARE DE PAY ALMAK İSTİYOR

Mecliste  Ormanlarımızda doğal kaynak olup, Orman İşletme Müdürlükleri hasılatlarından maden payına benzer yeni bir uygulamaya başlanarak, %50’si üretim yapan Orman İşletmesinin bulunduğu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine, % 50’si de İl Özel İdaresine gelir kaydedilmek üzere, Orman Üretim Devlet Hakkı olarak pay alınabilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 5 – 5 sayılı raporlar görüşüerek oy birliğiyle kabul edildi.nuna göre; Ormanlarımızda doğal kaynak olup, Orman İşletme Müdürlükleri hasılatlarından %4 oranında maden payına benzer bir uygulama kapsamında %50 si Üretim Yapan Orman İşletmesinin bulunduğu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne %50 si de İl Özel İdaresine gelir kaydedilmek üzere Orman üretim İl Özel İdarelerine bir pay verilmesini içeren komisyon raporu  T.B.M.M Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonuna, Zonguldak Milletvekilleri Sayın Polat TÜRKMEN,  Ahmet ÇOLAKOĞLU,  Hamdi UÇAR, Ünal DEMİRTAŞ ve Deniz YAVUZYILMAZ’a iletilmek üzere Zonguldak Valiliğine gönderilecek.

Mecliste verilen önergelerin kabul edilmesinin ardından birleşim sona erdi.