Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Merve Menteşe, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e doktora tezinden ürettiği kitabını takdim etti.

Üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Menteşe, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret ederek, doktora tezinden ürettiği ‘Klasik Türk Şiirinde Divanıhümayun Tip ve Kişileri’ adlı kitabını takdim etti.

TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN KADIN TEKME TOKAT SALDIRDI TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN KADIN TEKME TOKAT SALDIRDI

Çalışmada, Osmanlı Devleti’nde Orhan Bey döneminden itibaren teşekkül etmiş siyasî, idarî, askerî, örfî, şer’î, adlî, malî işlerin yanı sıra şikâyet ve davaların görüşülüp karara bağlandığı Divanıhümayun teşkilatındaki kişilere, Klasik Türk şiirinde tipler ve kişilikler bahsinin alt grupları olan meslek tipleri ve tarihî kişilikler perspektifinden inceleniyor.