Zonguldak İl Genel Meclisi'nim Şubat ayı 2.birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında yapıldı.

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi, Terzi Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 139 ada, 410 ve 411 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Ticaret Alahı ve Aaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili konunun görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.01.2023 tarihli ve 56249356-800-39063 sayılı yazıları ile İlimiz Kozlu İlçesi Kızılcakese Köyü, Karakiraz Mevkii, 122 ada, 1 parselinde kayıtlı, 1.672,63 m² yüzölçümlü, niteliği tarla olan taşınmazı köy yolu yapmak üzere, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca, rızaen veya kamulaştırma yolu ile satın alınması husunu görüşülmek üzere komisyona havale edildi

İlimiz Kozlu İlçesi Yahma Mahallesi Yahma sokağının, Mahalleden ayrılarak, “Yahma Köyü” adı altında bağımsı bir köy haline getirilmesi hususu görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle birlrşim sona erdi.

SİNAN OĞAN’DA 100 BİN İMZAYI TOPLADI SİNAN OĞAN’DA 100 BİN İMZAYI TOPLADI