Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş’in danışmanlığını yaptığı ve aynı fakülteden 2 öğretim üyesinin araştırmacı ve yürütücü olduğu proje TÜBİTAK tarafından onaylandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş’in danışmanlığında hazırlanan ‘Zonguldak Madencilerinin Afet Müdahale Tecrübelerinin Toplumsal ve Kriz Müdahale Önerileri Açısından Değerlendirilmesi’ başlıklı projede Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Levent Kıylıoğlu araştırmacı, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dirimeşe ise yürütücü olarak yer alıyor.