Zonguldak İl Genel Meclisinin Eylül ayı üçüncü birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığında Meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclis açılış ve yoklamanın ardından başladı.Meclisin ikinci maddesinde 02.09.2022 günlü 2 inci birleşimine ait toplantı tutanak özeti okunup oylandı.
Ardından meclisin üçüncü maddesinde ise Zonguldak Teknopark A,Ş’nin şirket sermayesinin 350.000,00 TL’den 1.500.000,00 TL’ye arttırılması ve İdaremizin Zonguldak Teknopark A,Ş’de hissesi yüzde 17 olduğundan İdaremiz payına düşen 195.500,00  TL’nin ödenmesi hususunun görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi.

"VALİLİĞİN BÖYLE BİR TALEBİ YOK,İŞ İNSANLARI DİKKAT ETSİN" "VALİLİĞİN BÖYLE BİR TALEBİ YOK,İŞ İNSANLARI DİKKAT ETSİN"

Meclisin dördüncü maddesinde ise İlimiz Çaycuma İlçesi Güzeloğlu Köyünde kanalizasyon hattı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe ile Tarım ve Orman Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 34 – 27 – 29 – 31 – 16 sayılı raporlarının görüşüldü. Madde oy birliği işe kabul edildi

Gelecek toplantının 06.09.2023 tarihinde kararlaştırılmadınız ardından son buldu.