İçişleri Bakanlığı ve Huzurevleri, KPSS puanı şartı aranmaksızın 3.500 işçi alımı için ilana verdi. Alım süreci Türkiye genelinde 30 ilde başladı. Başvuru süreci ile ilgili bilgiler aşağıda yer alıyor. 

Kimler başvurabilir?

İşe alım süreci, İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde sunulan aktif işgücü hizmetleri kapsamına giriyor. Bu programın amacı afet, salgın hastalık, acil durum ve diğer mücbir sebep hallerinde kamu hizmetlerinin desteklenmesi. Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki koşulları karşılaması gerekiyor.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kuruma kayıtlı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, aynı kanunun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmaması
  • Emekli veya malullük aylığı almamak
  • Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)

İçişleri Bakanlığı ve Huzurevleri için KPSS'siz personel alımı

İşe alım süreci

İçişleri Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve huzurevleri için personel alımı yapıyor. İşe alım süreci için seçilen adaylar TYP kapsamında kamuda geçici olarak istihdam edilecek.

İçişleri Bakanlığı ve Huzurevleri için KPSS'siz personel alımı

Başvuru süreci

İşe alım sürecine başvurmak isteyen adayların başvurularını İŞK üzerinden yapmaları gerekiyor.