Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)’ya bağlı 100’e yakın hariciye işçisi ücret eşsizliği nedeniyle haklarını savunmak için Merkez Atölyesinde başlayarak, madenci anıtına yürüdü. 

İşçiler, ‘TÜRK- İŞ şaşırma sabırlımızı şaşırma’ şeklinde sloganlar atarak, TÜRK İŞ’e seslendi. 

Ayrıntılar geliyor