Zonguldak Haberleri
Giriş Tarihi : 04-10-2021 12:12   Güncelleme : 04-10-2021 16:49

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapmak üzere 1 eski hükümlü işçi alınacağını duyurdu.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapmak üzere 1 eski hükümlü işçi alınacağını duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklama şöyle;

“ 4857 sayılı iş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde bakım onarım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sıhhi tesisatçı 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak.

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

6) En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.

7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

9) işe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, açık iş sayısının 4 katı adayın yer aldığı liste, adaylardan istenilen belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sınav sonucu ve kazanan adaya ilişkin istenilen belgeler aynı şekilde Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır. Kişinin adresine ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

4) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (vgm.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır.”