Zonguldak Haberleri
Giriş Tarihi : 24-05-2021 20:33   Güncelleme : 24-05-2021 23:38

SENDİKA SESSİZLİĞİ BOZDU: "İŞÇİLERİ MAĞDUR ETTİLER"

Zonguldak İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde çalışan ve idareye hak gerekçesiyle dava açan işçiler,  Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

SENDİKA SESSİZLİĞİ BOZDU:

Zonguldak İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde çalışan ve idareye hak gerekçesiyle dava açan işçiler,  Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Açıklamayı; işçiler adına Yol İş Sendikası Kastamonu 2 Nolu Şube  Başkanı Sadık Düzgün yaptı. 
Toplantıya, Yol İş Sendikası Kastamonu 2 Nolu Şube  Başkanı Sadık Düzgün, Genel Sekreter Savaş Dırbalı, Mali Sekreter Süleyman Tan, Teşkilatlandırma Sekreteri Muhittin Ongan, Eğitim Sekreter Said Elçin ve İl Özel İdaresinde çalışan  50 işçi katıldı. 
Yol İş Sendikası Kastamonu 2 Nolu Şube  Başkanı Sadık Düzgün, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Değerli halkımız, 15.03.2021 tarihinde ilk defa basına konu olan ve defalarca tekrarlanarak haber yapılan İl Özel İdaresi çalışanları ile yöneticileri arasında yaşanan sorunlar konusunda kamuoyuna açıklama yapmak gereği duyulmuştur.
​İlk defa 2008 yılında başlatılarak, 2009-2018 yılları arasında sürekli artırılarak, her yıl tekrarlanan belirli süreli iş sözleşmesi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıklarında işe başlatılan, ancak tüm zamanlarda İl Özel İdaresi işlerinde çalıştırılan çoğunluğu şoför ve operatör  olan işçilerin, 31.07.2018 yılında iş akitlerinin haksız olarak fesih edilmesi, yıllarca muvazaalı çalıştırıldıkları ve kıdem tazminatları dahil ücretlerinin eksik ödendiği gerekçesi ile dava açmaları ve açılan davaları kazanmaları sonucunda, İl özel İdaresi yöneticileri tarafından maruz kaldıkları baskılar sonucunda yaşanan gelişmeleri doğru bilgilendirme amacı ile kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldık.
​Tüm halkımızın da bildiği gibi kamuya ait bir kurumda geçici olarak işe başlayan her işçinin, iş güvencesi ve kadro umudu vardır. Bu sebeple tüm gayretleri ile çalışmaya devam ederler. Ancak bu işçiler sözleşmelerinin fesih edilmesi ile tüm umutları tüketilmiş ve hak arama mücadelesi yönünden de zaman aşımına girme süreleri başlamıştır. 10 yıldır bu umutla çalışan işçiler fesih sonucunda işe girdikleri tarihten itibaren İl Özel İdaresinin işçisi olarak çalıştırıldıklarının tespiti ile  buna dayalı olarak alacaklarının tahsili amacıyla önce arabulucuya başvurmuşlar, İdarenin uzlaşmaması nedeniyle arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamayınca, mahkemeye başvurmuşlardır.
​Yerel mahkeme açılan davaları reddetmiştir. İşçi bu kararı istinaf mahkemesine taşımış ve İstinaf Mahkemesince verilen karara göre yerel mahkemeler aşağıdaki alıntılarla ifa etmeye çalışacağım şekli ile gerekçeli karar ile işçi lehine davaları sonuçlandırmıştır.
​"Dosya, muvazaanın tespiti ve davacının alacaklarının belirlenmesi için iki inşaat mühendisi ve bir İş Hukuku ve Hesap Uzmanı bilirkişiden oluşturulan heyete tevdii edilmiş",
"Dosyaya celp ve ibraz olunan tüm bilgi ve belgeler, tanık beyanları bir bütün olarak incelendiğinde; davacının doğrudan Zonguldak Alaplı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği işçisi olarak kayıtlarda gösterildiği, Zonguldak Alaplı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinin Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü'nün adresi olduğu, hizmet alım sözleşmelerinin konusunun doğrudan personel temini olduğu, davacının çalıştığı şantiyenin Zonguldak İl Özel İdaresi'ne ait olduğu, davacının bu şantiyede çalıştığı, işinin ve işyerinin hiç değişmediği, emir ve talimatların Zonguldak İl Özel İdaresi'nin kadrolu çalışanlarınca verildiği, şantiyenin tamamen Zonguldak İl Özel İdaresi'ne bağlı olarak hizmet verdiği, şantiye binasının Zonguldak İl Özel İdaresi'ne ait bir bina olduğu, işçilerin kullandıkları araçların, malzemelerin, takımların, giydikleri elbiselerin de yine Zonguldak İl Özel İdaresi'ne ait olduğu, işçilerin işten çıkarılmasının, işe alınmasının, izinlerinin merkezden, Ankara'dan düzenlendiği, çalışma saatlerinin şef tarafından ihtiyaca göre belirlendiği vs. anlaşılmaktadır. Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, biri asıl diğeri hukuksal ve ekonomik bağımsızlık ile ayrı bir iş organizasyonuna sahip iki ayrı işverenin bulunmadığı, alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olmadığı, ihale sözleşmesinin personel temininden öteye geçmediği ve bu sözleşmenin muvazaalı olduğu anlaşılmıştır. "
" Davalılar tarafından haklı nedenle fesih yapıldığının savunulmaması ve işten ayrılma bildirgelerinde ( kod 22 ) diğer nedenler gösterilmesi karşısında iş aktinin haksız olarak fesih edildiği hususunda Mahkememizde vicdani kanaat oluşmuştur." denilmekte ve sonuç olarak da;
"Dair; tebliğden itibaren iki hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.24/09/2020" bitmektedir.
​Bu aşamaya kadar sessiz kalan idare, işçi alacaklarının 5 ay sonra icra yolu ile istenmesi neticesinde, yöneticiler kendi ihmallerinin üstünü örtmek için, işçiye giderek sertleşen baskılar yapmışlardır.
​Tüm iş yerlerinde toplantılar yaparak, Hukuka saygı adına susma hakkını kullanan işçileri işten atmakla tehdit ederek psikolojik baskı yapmışlardır. Çalışma hayatını zehir ederek, ailelerini de etkileyecek, tek tek ve toplu mobbing uygulamışlardır. İki aydır hukuka aykırı bir sürü tekliflerde bulunmuşlar, helal kazançlarına haram karıştırmak istemişler, hesapsız uygulamalarla kurumu küçük düşürmüşler, davasından vazgeçen/vazgeçmeyen tüm işçileri mağdur etmişlerdir. Yapılan bu zulüm karşısında baskıya maruz kalan tüm işçiler susma kararını bozmuş ve yaşadıklarını anlatma kararı almıştır.
​Baskının boyutunu anlatmak açısından sizlerle paylaşmak istediğim bir belgeyi takdirinize sunuyorum. Bu belge alacaklarından feragat eden tüm işçiler tarafından aynı cümleler ile ve değişik zamanlarda imzalatılıp icra dairesine verilmiştir. Baskı altında olmayan hangi bir kişi  iki yıl mücadele ederek sonuçlandırılan, mahkemenin yukarıdaki gibi karar vermesinin ardından aşağıdaki dilekçeyi icra dairesine verir."