Zonguldak Haberleri
Giriş Tarihi : 09-05-2022 11:48   Güncelleme : 09-05-2022 15:53

MUHTARIN İTİRAZ ETTİĞİ O MADDE YENİDEN KABUL EDİLDİ

Zonguldak il genel meclisinde Alaplı Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde bulunan konut dışı kentsel çalışma alanı amaçlı olarak geçtiğimiz Şubat ayında Meclisten geçen nazım imar planına Köy muhtarının yaptığı itiraz üzerine konu tekrar ele alındı ve oybirliği ile yeniden kabul edildi.

MUHTARIN İTİRAZ ETTİĞİ O MADDE YENİDEN KABUL EDİLDİ

Zonguldak il genel meclisinde Alaplı Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde bulunan konut dışı kentsel çalışma alanı amaçlı olarak geçtiğimiz Şubat ayında Meclisten geçen nazım imar planına Köy muhtarının yaptığı itiraz üzerine konu tekrar ele alındı ve oybirliği ile yeniden kabul edildi.

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı 4’üncü Birleşimi gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Başkanı Nejdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirilen mecliste köylere yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili Gündem maddeleri değerlendirildi görüşüldü.

Mecliste ilk olarak Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 106 ada, 1 parsel no ile kayıtlı taşınmazlarda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, 01.02.2022 tarih ve 024 sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onaylanmış olup, askı sürecinde planlara itiraz yapılmış, bildirilen itirazlar İdaremizce değerlendirilmiş olup, bahsi geçen planlara ait itirazı görüşüldü.İl Özel İdare İmar Müdürü Özge Yüksel il genel mevlis üyelerine muhtarın tirazı hakkında bilgi verdi. AK Parti Ereğli İl Genel Meclis Üyesi Rıhkı Gültekim madde ile ilgili söz aldı. Aynı madde itirazın yersiz olduğu gerekçesiyle ikinci kez mecliste oy birliği ile kabul edilmiş oldu.

Mecliste Alaplı İlçesi, Kasımlı Köyü Gövelekdere Membada, Memba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan “İçme suyu Memba Tahsis Tevzi Komisyonu Raporları” doğrultusunda İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 17 – 15 – 13 sayılı raporlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kozlu İlçesi, Ense Köyü Soğanlıçay Mahallesi köy yerleşik alanı dışında kaldığından; mahallenin köy yerleşik alanı içine alınabilmesi için, gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Orman ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 20 – 18 – 13 – 16 sayılı raporlarının görüşülöerek oy birliği ile kabul edildi.

Gelecek toplantının gün ve saatininin bellemek demişti birleşim sona erdi.

AdminAdmin