Zonguldak Haberleri
Giriş Tarihi : 30-04-2022 15:40   Güncelleme : 30-04-2022 19:42

MAHKEME MAKZON’A ‘DUR’ DEDİ

Şehir Plancıları Odası'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı açtığı MAKZON Projesi’ndeki mahkeme projenin iptaline kararı verdi. 

MAHKEME MAKZON’A ‘DUR’ DEDİ

Şehir Plancıları Odası'nın MAKZON Projesi ile ilgili ‘ Çevre Düzeni Planı değişikliğine dair işlemin ; plan değişikliği yapılan yer ve çevresinin ilin tarihi , sağlık boyutu, yaşam boyutu, çevre ve turizm boyutu açısından önem arz ettiği, içinde korunaklı alanların bulunduğu, bakir kalmış özel bir alan olduğu, kentsel çalışma ve yerleşik alanında kaldığı, maden müzesi ve Gökgöl mağarasının yakında olduğu, endüstriyel mirasın olduğu alan olduğu, yerleşim yerlerinde sanayi yapılamayacağı, sadece gösterilen alanlarda sanayi yapılabileceği, görüş sorulan idarelerce verilen görüşlerde şarta bağlı olan görüşlerin yerine getirilmeden plan değişikliğinin yapıldığı, üst plana da aykırı olduğu, şehircilik esasları ile planların kademeli birlikteliğe aykırı
olduğu, hukuka ve yasalara uygun olmadığı ileri sürülerek iptali’ ile ilgili açtığı davada Zonguldak İdare Mahkemesi projenin iptaline karar verdi. 
Mahkeme tutanaklarında gerekçeli kararla ilgili ise “dosya içerisinde mevcut bilgi, belge ve bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde yapılan plan değişikliğinin değişiklik yapılan bölge özelliğini değiştirecek mahiyette olduğu, alan içerisinde ve çevresinde kültürel, tarihi yerler ile yine turizm alanı ile maden sahasının mevcut olduğu, yapılan değişiklik kapsamında alınması gereken izinler, yapılması gereken analiz, kurum ve kuruluş veri, görüş ve öneriler ile etüt araştırma ve çalışmaların mevzuatın aradığı ölçüde tesis edilmeksizin ve bütüncüllük ilkesi de dikkate alınmaksızın yapıldığı anlaşıldığından, bu haliyle belirtilen hususlar yönünden hukuka uyarlılığı bulunmamaktadır” ifadeleri yer alarak projenin iptaline karar verildi.

AdminAdmin