Zonguldak Haberleri
Giriş Tarihi : 23-06-2022 14:26   Güncelleme : 23-06-2022 16:22

BES, VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE: "İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN DİRENİYORUZ"

Büro Emekçileri Sendikası Zonguldak Şubesi adil ek gösterge çağrılarını yinelemek amacıyla Vergi Dairesi Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Şube Başkanı Hayri Anıl Çetin; "Eşit ve özgür yurttaşlık için mücadele ettik, bugün de etmeye devam ediyoruz." dedi.

BES, VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE:

Büro Emekçileri Sendikası Zonguldak Şubesi, 3600 ek göstergeye büro emekçilerinin de dahil edilmesi ve ekonomik kayıpların karşılanması için yeniden Toplu İş Sözleşmesi masasının kurulması gibi taleplerini dile getirmek için bir araya geldi.Vergi Dairesi önünde buluşan sendikalılar, ellerinde 'İnsanca bir yaşam için direniyoruz' yazılı pankartı taşıdı. Sloganlar atıldı, sendikalılar hak mücadelesini aradı.

ADİL EK GÖSTERGE ÇAĞRILARI DEVAM EDİYOR

Açıklamayı; Büro Emekçileri Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Hayri Anıl Çetin yaptı.Çetin; "1990 yılından bu yana Kamu Emekçilerinin ekonomik demokratik hakları için mücadele ediyoruz. 30 yılı aşan bu dönemde sayısız eylem ve etkinlik yaptık, örgütlenme hakkı talebiyle çıktığımız yolda toplu sözleşme ve grev hakkı için mücadelemizi bugünde sürdürüyoruz.
12 Eylül askeri darbesi sonrası emekçilerin haklarının gasp edildiği maaş ve ücretlerin baskılandığı dönemlerden,1994 krizi sonrası uygulanan 5 Nisan kararlarına, 2001 krizinden 2008 küresel ekonomik krizine kadar yaşanan zorlu süreçlerde kamu emekçilerinin yaşadığı mağduriyetlere karşı mücadele etmekten birgün bile vazgeçmedik.
 Eğitim Sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaşmasından,Kamu Emekçileri arasındaki ücret adaletsizliğine,
Adaletsiz ek gösterge sisteminden,Kamuya işe alım ve kamuda yapılan görevde yükselme sınavlarında mülakat sınavları marifetiyle yaşanan haksızlıklara,
Emekli yaşının yükseltilmesinden,emekli maaşlarının düşüklüğüne, Kamuda siyasi kadrolaşmalardan,liyakat sistemine, Güvencesiz çalışma rejimlerine karşı,iş güvencesine,
Kamu emekçilerinin insanca yaşam talepleri ile birlikte barış içerisinde demokratik bir ülkede eşit ve özgür yurt taşlık için mücadele ettik, bugün de etmeye devam ediyoruz.
Değerli Basın Emekçileri;
Mücadele tarihimizde taleplerimizi görmeyen,gereğini yapmayan siyasi partilerin seçim barajlarının altında kaldığı,siyaset sahnesinden silindiklerinide hep birlikte gördük.20 yıldır tek başına hükmet olan AKP’de benzer bir sona doğru adım adım gidiyor.Filen devam eden tek adam rejiminin,24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte resmilik kazanması ile birlikte,kamuda israf, yolsuzluk,kadrolaşma liyakatsiz atamalar,yasama,yürütme ve yargının tek bir kişiye bağlanmasıyla bugünlere geldik.
Değerli Basın Emekçileri;
Türkiye’yi A.Ş gibi yönetme iddiasındaki sistemde ülke hisselere bölünerek satılmaya başladı,konut alan yabancılara vatandaşlığın promosyon olarak verildiği,para eden ne varsa haraç mezat satıldığı,geçiş garantili köprü ve yolar,hasta garantili hastaneler,kur korumalı mevduatlarla,emekçilerin ödediği vergiler ile gelir kayıpları; savaş ve güvenlikçi politikalar ile servet sahiplerine aktarıldığı bir sisteme geçildi.
“Kriz teğet geçti,kriz miriz yok”söylemlerinin yerini“enflasyonyok,hayat pahalılığı var”söylemleri aldı.Emekli maaşlarının asgari ücretin,asgari ücretinde açlık sınırının altında kaldığı,yoksuluk sınırının üzerinde maaş ve ücretlerin ayrıcalıklı hale geldiği Maliye Bakanı Nebati’nin dediği gibi dar gelirliler hariç herkesin karetiği bir dönemden geçiyoruz.
Değerli Basın Emekçileri ve Değerli Mücadele Arkadaşlarım;
Mevcut iktidar her yıl olduğu 2022 yılı bütçesinide hazırlarken en iyi ve kapsamlı bir bütçe hazırladığını iddia etmiş;hazırlamış olduğu 1 TRİLYON 728 MİLYAR-TL büyüklüğündeki 2022 bütçesinin bütün toplum kesimlerinin yarasına merhem olacağını iddia etmişti.Biz kamu çalışanları her bütçe döneminde olduğu gibi 2022 bütçesininde başta emekçi kesimlerin derdine merhem olmayacağını,hazırlanan bütçe kaynaklarının güvenlikçi, rantçı ve sermaye kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandığını ifade etmiştik. Keza iktidar kötü ekonomi yönetiminden kaynaklı kur artışlarını bahane ederek Kur Korumalı Mevduat ve benzeri piyasa araçları üzerinden kamu kaynaklarını yandaşlarına servet olarak aktarmanın sonucundan yılın yarısında bütçeyi bitirdiğinden,Cumhuriyet tarihindeki en büyük ek bütçe talebiyle ortaya çıkmıştır. Bütçe hazırlanırken söylediğimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz.Hazırlanan bu ek bütçede ekonomik krizle mücadele eden geniş toplum kesimlerinin derdine deva olmayacak,bu ek bütçede güvenlikçi politikalara ve savaşa, ranta ve faiz lobisinin lehine harcanacaktır.
Bu kör bakış açısı yüzünden ekonomik veriler yönünden Cumhuriyet tarihinin en kötü yılını yaşadığımız bir dönemde 2022 yılı için imzalanan %5+%7 maaş zammına imza atan Memur-Sen’in halen yetkili sendika olmasının utancı ile yaşıyoruz. AKP, Memur Sen ortaklığı ile kamu emekçileri yoksulaşmaya devam ederken bu işleyişin apartı olan TÜİK’e yönetici dayanmıyor.
DeğerliBasınEmekçileri;
2022 yılına girerken asgari ücrete ve kamu emekçilerine yapılan maaş zamlarının satın alma gücü açısından korunması siyasi ktidarın görevidir.
Altı ay ya da bir yıl sonra gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamları üzerinden verilen farkları zam diye sunmak,
Enflasyon tahminlerini tuturamayan,siyasi iktidarın TÜİK eliyle enflasyon rakamlarını maniple etmek,
“Enflasyon yok hayat pahalılığı var”diyerek aklımızla alayetmesi değil,enflasyondan kaynaklı kayıplarımızın bir sonraki ay karşılanması gerekir. Emekçiler olarak bizlerde enflasyon korumalı maaş istiyoruz."

AdminAdmin