Zonguldak Haberleri
Giriş Tarihi : 05-05-2022 15:03   Güncelleme : 05-05-2022 20:47

BELEDİYE MECLİSİ’NDE 4 MADDE KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Zonguldak Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı 1'inci Birleşim Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Başkanlığı'nda belediye nikah salonunda yapıldı. Meclis gündeminde 4 madde görüşüldü. 4 gündem maddesi mecliste okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.

BELEDİYE MECLİSİ’NDE 4 MADDE KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Zonguldak Belediye Meclisi'nin Mayıs  ayı 1'inci Birleşim Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Başkanlığı'nda belediye nikah salonunda yapıldı. Meclis gündeminde 4 madde görüşüldü. 4 gündem maddesi mecliste okunarak ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste görüşülen gündem maddeleri şöyle:

 

01-Yoklama ve açılış. 

 

02-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2022 tarihli ve 40760 sayılı, Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının ve Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı. 

 

03-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2022 tarihli ve 40759 sayılı, Gelir Bütçesinde kurumlardan alınan bağış ve yardımlar koduna ek 50.000.000,00 gelir konularak ve bu karşılık gösterilmek şartıyla ödeneği yetmeyeceği anlaşılan bölümlere yönetmeliğin 36. ve 37.maddeleri gereği 50.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi hakkındaki yazısı. 

 

04-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.04.2022 tarihli ve 40323 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında Trafo Alanı olarak ayrılmış, Merkez İlçe, Yeni Mahalle, 440.63 m² yüzölçümlü 648 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 40.00 m²’lik alanındaki mevcut trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına kiralanabilmesi, kira sözleşmesinin imzalanabilmesi ile tapu kayıtlarına “kira şerhi” lemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı. 

 

05-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 tarihli ve 41452 sayılı, İlimiz Merkez İlçesi, İncivez Mahallesi 812 ada, 50 parsel taşınmazın kadastro yolundan ihdas işlemi ile oluşan, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olacak (a)=256.71 m2 lik ihdas alanının imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak kaydıyla, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununu 75’inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca bedelsiz olarak Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrinin yapılması konusunda gerekli tüm iş ve işlemler ile yapılacak olan devir protokolü için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı. 

 

Meclis bir dahaki toplantının 6 Mayıs’ta yapılmasına karar verilmesinin ardından sona erdi.

AdminAdmin