Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, enflasyon ve fiyat hareketlilikleri hakkında açıklamalarda bulundu.  Ticaret İl Müdürü İsmail Maden açıklamasında “Son günlerde kur  dalgalanmalarına ve uluslararası düzeyde yaşanan enflasyon  ile ülkemizde de fiyat hareketlilikleri yaşanmaktadır” şeklinde konuştu

İsmail Maden açıklamasında; “Satıcı ve sağlayıcılar alış fiyatlarının ve maliyetlerin sürekli değişmesinden dolayı fiyatları beklentileri de bahane ederek yükseltmektedir.
Bu durum tüketicilerimizin mağdur olmalarına sebep olmaktadır. Son zamanlarda tüketici ile fiyatta anlaştıktan sonra yeni fiyat listesi geldiği bahanesiyle tüketicilerden ya fark istenmekte yada ürün teslim edilmeyerek tüketici mağdur edilmektedir. Ülkemizin manevi mimarları ahilik teşkilatının devamı olan esnaf ve sanatkarlık mesleğine ve mevzuata aykırı bu tür davranışlardan sakınmaya davet ediyorum.”

ZONGULDAKLI MADENCİLER, DESTEK İÇİN HATAY'DA ZONGULDAKLI MADENCİLER, DESTEK İÇİN HATAY'DA

KANUN YASAKLIYOR

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 6. Maddesinde “Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.” denilmektedir. Bu çerevede satışında anlaşmaya varılan ürünün veya hizmetin hangi gerekçe ile olursa olsun işverenler tarafından satışından kaçınılamaz. Aksi takdirde kanunun öngördüğü cezai işlem uygulanacaktır”diye konuştu.

Haber; Batuhan DARAKCI