Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle;
"İlimiz, Kilimli İlçesi, Çatalağzı Beldesinde bulunan ve Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından
faaliyeti sürdürülen liman işletmesinde mevzuatlara aykırı şekilde Kardemir’e kömür götürüldüğü ve
Kardemir’den ise söz konusu limana cüruf niteliğindeki atık malzemenin taşındığına dair 26/01/2023
tarihinde İlimiz yerel basınında haberler yer almıştır.
Söz konusu yerel basın haberlerine istinaden Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.ne ait liman
işletmesinde İl Müdürlüğümüz tarafından 26/01/2023 ve 27/01/2023 tarihlerinde 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiştir.
Tarafımızca yapılan denetimde Eren Limanına, Kardemir Karabük Demir Çelik San. Tic. A.Ş.’den
yüksek fırın cürufunun geldiği; bu cüruf malzemelerin Kardemir tarafından satış yoluyla Eren Holding
bünyesinde yer alan Medcem Global Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. ünvanlı firma tarafından alınarak Eren
Limanından yurt dışına ihracatı gerçekleştirildiği hususları tespit edilmiştir.
Ayrıca Kardemir’den gelen söz konusu cüruf malzemeler ile ilgili yerel basın haberinde yer aldığı gibi
İlimizde herhangi bir şekilde atık depolanması faaliyetinin olmadığı, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
tarafından yapılan ihracatla ilgili liman hizmeti verildiği tespit edilmiştir.
Bahsi geçen yüksek fırın cürufu Kardemir Karabük Demir Çelik San. Tic. A.Ş. adına düzenlenmiş olan
ve 24/02/2024 tarihine kadar geçerli olan kapasite raporunda yan ürün olarak yer almaktadır. Bununla
birlikte bu malzemenin çimento sektöründe kullanılmasının uygun olduğuna ve atık mevzuatı hükümlerine
göre yönetilmesine gerek olmadığına dair Bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 18/09/2019
tarih ve E.213175 sayılı yazısı bulunmaktadır.
Bu bağlamda yerel basın haberinde atık olarak bahsedilen cüruf malzeme 2872 Sayılı Çevre Kanunu
ve bu kanuna istinaden çıkarılan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hususlar
çerçevesinde atık olarak değerlendirilmemektedir.
Yukarıda belirtilen söz konusu faaliyetin yürütüldüğü Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.ne ait liman
tesisinin de bulunduğu işletme ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından düzenlenmiş ve 21/01/2025 yılına
kadar geçerli “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” bulunmaktadır.
Ayrıca İlimizde bulunan ve Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen liman tesisine
Karabük İlinde faaliyet gösteren Kardemir işletmesi tarafından ithal edilen kömürler gelmektedir. İthal

edilmek istenen bu kömürler ile ilgili olarak ithalat uygunluk işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından
yürütülmektedir.
Bu işlemler sırasında ithal edilmek istenen kömürlerden İl Müdürlüğümüz teknik personelleri
gözetiminde numune alma işlemi gerçekleştirilmekte ve analiz için Bakanlığımız tarafından yeterlik verilmiş
laboratuvarlara gönderilmektedir. Analiz sonuçlarının mevzuatlarda belirtilen hususlara uygun çıkması
durumunda ithal kömürlerle ilgili uygunluk yazısı İl Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir. Söz konusu
ithalatların tamamlanmasıyla ilgili diğer işlemler Zonguldak Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Ayrıca Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin termik santral faaliyetinden çıkan yatak altı külü olarak
tabir edilen malzemelerinde firma tarafından liman işletmesi vasıtasıyla yine çimento sektöründe
kullanılmak üzere yurt dışına ihracatı gerçekleştirilmektedir. Söz konusu malzemeler işletmeye ait
kamyonlarla santral ünitelerinden limana taşınmakta ve satışı yapılmaktadır.
Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’in kendi işletmelerinden proseslerde çıkan bazı atık malzemenin
depolama faaliyetinin yapıldığı bölgede Cemaltepe Mevkiinde bulunan düzenli depolama tesisi de
bulunmaktadır. Söz konusu tesis ile ilgili olarak 25/09/2023 tarihine kadar geçerli “Çevre İzin ve Lisans
Belgesi” bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu sahaya İlimiz dışından herhangi bir şekilde atık malzeme
getirilmemesi konusunda İlimiz Mahalli Çevre Kurulu kararı bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."