Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesaj şöyle;

“Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’, engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, haklarını genişletmek, toplumsal yaşamdaki erişilebilirliklerini arttırmak ve en önemlisi farkındalık bilincini geliştirmek adına önem arz eden bir gündür.

Engellilik olgusu; nüfusun yaşlanması, akut ve kronik hastalıklar, kazalar, doğal afetler ve sağlığı tehdit eden diğer risklere bağlı olarak hayatın herhangi bir döneminde herkesin karşılaşabileceği toplumsal bir gerçekliktir. Ancak asıl önemlisi, yaratacağımız farkındalık bilinci ve engelleri hep birlikte aşabilmemizi sağlayan toplumsal bütünlüktür. Engel ve engellilik, insan eliyle oluşturulmuş yapısal çevreye işaret eden olgulardır. Bu çevrede insanların yaşamsal aktivitelere erişimini sağlamak adına yapılacak her çalışma tüm toplumu iyiliğe götürecek müdahaleler olarak algılanmalıdır. Fakat bu çalışmalar, yalnızca toplumsal yaşama eşit ve etkin katılımı sağlayacak bir ortamın varlığı ile işlev kazanabilir. Böylesi bir ortamı oluşturmak ise hepimizin ortak sorumluluğundadır.

“ZONGULDAK DOĞALGAZLA ÜLKEMİZİN ENERJİSİ OLMAYA DEVAM EDİYOR” “ZONGULDAK DOĞALGAZLA ÜLKEMİZİN ENERJİSİ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Engelli bireylerin temel ve sosyal haklardan eşit biçimde yararlanabilmesi ve erişilebilir bir dünya oluşturulabilmesi yolunda üniversitelere önemli görevler düşmektedir. ‘Engelsiz Üniversite’ ilkesiyle faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde hareket eden bir kurumdur. Engelsiz Üniversite kapsamında 11 turuncu bayrağa ve 2 engelsiz program nişanına sahip olan üniversitemiz, engelli öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetleriyle sosyal ve sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştıran ve bu hususta meydana gelebilecek her türlü engeli ortadan kaldıracak faaliyetleri sürdürmekte kararlıdır. 

Engellilerin toplumsal yaşama tam katılımını ve bir birey olarak sahip oldukları haklarını eşit biçimde kullanabilmesini sağlayacak bir dünya temennisiyle, engelli bireylerimizin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlarım. “