Yasalara aykırı, kamu yararına olmayan şaibeli planlara ve değişikliklerine itiraz ettiklerini söyleyen Turhan Demirtaş; “İtirazlarımıza rağmen yine de yasalara uyulmadığında, bir yandan yürütmesinin durdurulması ve iptali talebimizle İdare Mahkemesine dava açıyoruz.” ifadelerini kullandı. 
15 Ağustos tarihine kadar itirazların yapılabileceğini de hatırlatan Demirtaş, açıklamasında şunları söyledi: “Zonguldak’ın geleceğini şekillendiren, Zonguldak’ta yaşayanların ve yaşayacakların hayatını etkileyecek revizyon imar planları belediye meclisinde görüşüldü ve imar komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi, 17 Temmuz’da belediye binasında askıya çıkarıldı. Yasa gereği 30 günlük askı süresi içinde itiraz edilebiliyor. O nedenle itiraz edecek olanların süre dolmadan 15 Ağustos’a kadar itirazlarını belediyeye vermeleri gerekiyor. Geciken itirazlar kabul edilmiyor.
Ancak ne kadar acıdır ki; yaşamımızı doğrudan etkileyen, en önemli konuda karar veren imar komisyonu üyeleri içinde, şehir planlaması ve imar planı yapma eğitimi almış hiç kimse yok.
Belediyenin bu durumunu bildiğimizden 29 Mayısta İmar komisyonu üyelerine e-mail atarak,
30 Mayıs'ta da Belediye Başkanlığına dilekçe vererek; komisyon toplantılarına katılarak, bilgi ve birikimlerimizle destek vermeye hazır olduğumuzu bildirdik. 

“BELEDİYE BAŞKANININ İŞİNE GELMİYOR HERHALDE!”

Komisyon üyeleri ziyaretimize geldiler, toplantılara çağıracaklarını, bilgilerimizden yararlanmak istediklerini söylediler ama nedense, neler olduysa toplantılarının hiç birine çağırmadılar. 
Mimarlar Odası Temsilciliği'nin komisyon toplantılara katılmasının, yapılanları bilmesinin, toplantıyı izlemesinin neden istenmediğini, neden korkulduğunu anlayamadık, çözemedik. 
Yasalara aykırı, Zonguldak’ın ve  yararına olmayan şaibeli planları ve plan değişikliklerini gördüğümüzde itiraz etmemiz, Belediye Başkanı veya İmar Komisyonu Başkanının işine gelmiyor herhalde. 
İmar komisyonu toplantılarına çağrılmasak da; Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği olarak, kamu yararına olan görevimizi her zamanki gibi yapmaya devam ediyoruz zaten. 
Yasalara aykırı, kamu yararına olmayan şaibeli planlara ve değişikliklerine itiraz ediyoruz.
İtirazlarımıza rağmen yine de yasalara uyulmadığında, bir yandan yürütmesinin durdurulması ve iptali talebimizle İdare Mahkemesine dava açıyor, bir yandan da; yasalara uymayanlar hakkında, görevin kötüye kullanıldığı şikayetimizle Cumhuriyet Savcılığına başvuruyoruz.

Mimarlar; yasaları, kamu yararını, şehircilik bilimini ve planlama ilkelerini önceleyen, Zonguldaklıları sağlıklı ve mutlu yaşayacakları mekanlara kavuşturmayı, insanca yaşanacak çağdaş bir kent oluşturmayı amaçlayan imar planlarını veya değişikliklerini kentin ve halkın yararına bulur ve destekler.

“REVİZYON İMAR PLANLARINI İNCELEDİK”

Revizyon imar planlarını da, bu ilkelerimiz ışığında inceledik. 
Zonguldaklıların önemli kentsel sorunlarının başında; trafiğin, yolların, genel semt ve bölgesel otoparkların yokluğunun geldiğini bu kentte yaşayan hemen herkes bilir. Planın revizyonlarında öncelikle bunlara çözüm getirilmesi gerekirken, kalıcı çözümler getirilmediğini, yarınki ihtiyacın % 5 ini, bu günün % 10 unu bile karşılamayan otopark alanları ayrıldığını, yeni yapılmış en az 70-80 yıl ömrü olan yapıların katlarının düşürüldüğünü veya artırıldığını, plan notlarıyla taban alanlarının küçültüldüğünü veya artırıldığını, hiç ihtiyaç yokken kat artışları yapıldığını, mevcut tüm konut alanları toplamı ortalamasının 160 m2  olduğu hesabının yapıldığı vs. gibi birçok hatalarını gördük. 

“İTİRAZ ETME KARARI ALDIK”

Mimarlarla yaptığımız toplantıda, yasalara, kamu yararına, şehircilik bilimine ve planlama ilkelerine aykırı revizyon imar planlarına yasa gereği itiraz etme kararı aldık. Yasalara aykırılıkları da yazarak düzeltmeleri için itiraz ettik. İtirazımız Eylül ayında görüşülecek. Sonucu bekliyoruz.
Sonucunu da, Zonguldak kamu oyu ile paylaşacağız.”