6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi, arama kurtarma faaliyetlerinde madencilerin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, Zonguldaklı madencilerin deprem bölgelerine sevk edilmesi için verdiği mücadele kurtarma çalışmalarının seyrini değiştirmişti.

Israrlı çağrıların ardından deprem bölgelerine gönderilen Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı madenciler, bina enkazlarından yüzlerce canı kurtararak “Türkiye’nin kahramanı” olurken, Yavuzyılmaz’ın üç buçuk yıl önce Türkiye'nin en büyük deprem arama kurtarma ordusunu kurmak için harekete geçtiği ancak başvuruların Enerji Bakanlığı'nca karşılık bulmadığı ortaya çıktı. 

Konuya ilişkin haber merkezimize konuşan Yavuzyılmaz, “Ülke genelindeki arama kurtarmalarda TTK kadar usta ve profesyonel bir başka kurum yok. TTK’nın vaka ve saha deneyimlerinden istifade edilerek, büyükşehir belediyelerimizin iş birliği ile yeni ekiplerin kurulması, yeni kurtarıcıların eğitilmesi ve emekli madencileri sürece dahil ederek kurtarıcı sayısının artırılması mümkündü. Bugün başa gelen deprem felaketinde binlerce canı daha, madencilerden oluşan kurtarma ordumuz sayesinde kurtarabilirdik” dedi.  

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2019 yılının Ekim ayında Türkiye’nin en büyük arama kurtarma ekibini kurmak için harekete geçmişti. Yavuzyılmaz, o günlerde, olgunlaşmaya başlayan projeye ilişkin “Hayallerimden biri olan, Türkiye'nin en büyük deprem arama kurtarma ordusunu kuruyoruz.  Zonguldak'taki binlerce emekli madenciyle birlikte, depremlerde can kurtarmak için organize oluyoruz. Emekli madencilerimizin desteği, Belediyelerimizin koordinasyonu ve imkanları ile biz de elimizi taşın altına koyuyoruz” demişti. Projeyle, olası İstanbul depremi ve benzeri afetlerde, TTK'nın emekli madencilerinden oluşturulacak ekiplerin, kurtarma çalışmalarında görev alması planlanmıştı. Ayrıca TTK’nın üstün eğitici misyonundan, vaka ve saha deneyimlerinden istifade edilerek, yeni ekiplerin kurulması, kurtarıcıların eğitilmesi ve böylelikle TTK’ya gelir sağlanması da amaçlanmıştı. Proje için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yazılar yazılmış, başvurular yapılmıştı ancak yanıtlar alınamamıştı.

Yavuzyılmaz o projeyi şu cümlelerle anlattı: 

“Olası İstanbul depremi başta olmak üzere ülkemizde meydana gelebilecek depremlerde hayat kurtaracak bu projenin adımlarını 2019 yılında atmaya başladık.
2 Ekim 2019 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bir dilekçe vererek, olası İstanbul depremi başta olmak üzere ülke genelindeki yaşanabilecek deprem felaketlerine hazırlık için Türkiye Taşkömürü Kurumuna 3 bin 500 işçi alınmasını önermiştim. Kurum norm kadrosunun yarısı kadar işçi ile çalışıyordu ve bu durum iş güvenliğini etkiliyordu. Kuruma 3 bin 500 işçi alınırsa hem yaşanan kazalar önlenebilecek hem de madencilerimiz arama kurtarma faaliyetlerinde görev alabilecekti. Ancak dilekçe tarihinden itibaren kuruma bir madenci bile alınmadı, süreç akamete uğratıldı.

TTK’NIN DENEYİMİNİ BELEDİYELERİNİN İMKANLARI İLE BULUŞTURACAKTIK

Sonraki süreçte büyükşehir belediyelerimizle, arama kurtarma ordusunun kurulması için görüşmelere başladım. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanımız Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilinde projeyi olgunlaştırdık. TTK’nın arama kurtarma konusundaki üstün eğitici misyonunu ve saha deneyimlerini, büyükşehir belediyelerimizin koordinasyonu ve sosyal imkânları ile buluşturmak arzusundaydık. 

EMEKLİ MADENCİLER EKLENİNCE SAYI 25 BİNİ BULUYOR

4 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ANKARA’YA GİDİYOR 4 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ANKARA’YA GİDİYOR

TTK’nın bünyesindeki yaklaşık 5 bin yeraltı madenci sayısına, yaklaşık 20 bin emekli madenci sayısı eklenince profesyonel bir arama kurtarma ordusunun kurulmasının imkânı doğuyordu. Madencilerin çalışma hayatında yıpranma payları fazla olduğu için 45’li yaşlarda emekli olabiliyorlar. Böylece hem yüksek tecrübeli hem de fiziksel olarak dinç durumda olabiliyorlardı.

TTK SICAK BAKTI, BAKANLIK BAŞVURUYU YANITSIZ BIRAKTI

Büyükşehir belediyelerimiz nezdinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına girişimlerde bulunduk ancak resmi başvurular yanıtsız bırakıldı. ABB’nin ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ Kapsamında yapmış olduğu, 25 Şubat 2021 tarihli resmi talebine halen yanıt dahi dönülmedi. TTK’nın bu girişime sıcak baktığını ancak Enerji Bakanlığı’nın müsaade etmediğini şifahen biliyoruz. 

BUGÜN BİNLERCE CAN DAHA KURTULABİLİRDİ

Oysa, ülke genelinde TTK kadar bu işte deneyimli ve eğitici tarafı olan bir başka kurum yok. Ayrıca TTK’nın vaka ve saha deneyimlerinden istifade edilerek, büyükşehir belediyelerimizde yeni ekiplerin kurulması, kurtarıcıların eğitilmesi ve böylelikle kurtarıcı sayısının artırılması mümkündü. Bugün başa gelen deprem felaketinde binlerce canı, madencilerden oluşan kurtarma ordumuz sayesinde kurtarabilirdik. 

KURTARMA ORDUSUNU KURMAK İÇİN DAHA FAZLA GEÇ KALMAMALIYIZ

Bugün, İstanbul depremi ve ülkemizdeki diğer olası depremler kapımızdaki tehdit ve her an olabilir. Artık daha fazla geç kalmadan bu projenin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Enerji Bakanlığı’nın süreci akamete uğratmaktan vazgeçmesi, projeye tüm desteğini sunması gerekiyor.”