Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir KarauğuzKonferans Salonunda  bugün ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ konulu toplantı düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından öğledenönce gerçekleşen toplantıda, katılımcılar olası iş kazalarınınönlenmesi ve güvenlik kültürünün önemi hakkındabilgilendirildi. Söz konusu toplantıya Üniversite Korumave Güvenlik Şubesi Müdürlüğü personeli katıldı. İş Sağlığı veGüvenliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş’ın işgüvenliğine ilişkin sunum yaptığı toplantı, 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen Kozlu grizu faciasında şehit olanmadenciler anılması sonrası başladı. 

‘İş Kazalarının Önlenmesinde Güvenlik Kültürü Önemli’

Sunumunda iş kazalarının önlenmesinde güvenlik kültürününönemine dikkat çeken Kocabaş, “Üniversitemizde dahagüvenli işyeri ortamlarının sağlanması için sürmekte olantoplantılar ve eğitimler, tüm çalışanlarımızla ortak birgüvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sunmaktadır” dedi. Yirmi dört saat görev yapmakta olan güvenlik personelinin işgüvenliği hakkında bilgilendirilmesinin ve ilgili personelin bukonudaki iyileştirme çalışmalarına dahil edilmesinin gerekliolduğunu belirten Kocabaş, çalışanlara düşen rollerin nelerolduğunu aktardı. Yeni kurulacak önleyici mekanizmaların da konuşulduğu toplantıda ayrıca katılımcılarla birlikte iş kazasıoluşum sebepleri ve Farabi yerleşkesindeki sorumlulukalanlarında gözlenen potansiyel uygunsuzluklardeğerlendirildi .

Toplantının sonunda Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi SefaKocabaş, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerininsürdürülmesinde ve genişletilmesinde kendilerine sunduğudestekten ve duyarlılığından ötürü RektörProf. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür etti.

EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.